Ocenjevanje škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023

13. 11. 2023 Katka B. 182