Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (priloga 8)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA