Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Oddaja zahtevka
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA