Komisija za nadzor nad uporabo kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben«

Mandatno obdobje 2018 do 2022

Mandatno obdobje 2014 do 2018