JAVNA PREDSTAVITEV OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI  V OBČINI LUKOVICA

2. 11. 2022 Katka B. 46
02.11.2022
Javna naznanila in razgrnitve
05.12.2022 do 00:00
843-0007/2022
24.02.2022
Katka Bohinc
katka.bohinc@lukovica.si