ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE JANKA KERSNIKA BRDO

Predpisi, na katere predpis vpliva