SKLEP O SPREJEMU POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LUKOVICA

Predpisi, na katere predpis vpliva