ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE LUKOVICA

Predpisi, na katere predpis vpliva