Arheološko najdišče Trojane

Kulturna dediščina, Spomeniki
Trojane, 1222 Trojane